Vyžaduje sa aktualizácia databázy

WordPress bol aktualizovaný! Pred tým než vás necháme ďalej pracovať, musíme aktualizovať databázu na najnovšiu verziu.

Proces aktualizácie môže chvíľu trvať, takže buďte trpezliví.

Aktualizovať databázu WordPress